Dr hab. Arkadiusz Radwan uczestnikiem debaty podczas Narodowego Kongresu Nauki

Konferencje, Varia

20 września 2017

20 września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie odbyła się debata „Nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym: perspektywa liderów zespołów wyłonionych w konkursie Ustawa 2.0”.

Podczas spotkania dyskutowano nad ostatecznym kształtem zmian regulujących funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego, a ocenę projektu ustawy przedstawił między innymi dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, jako jeden z kierowników zespołów Ustawa 2.0.

Podczas Narodowego Kongresu Nauki spotkało się prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy oraz świat polityki.