Dr hab. Arkadiusz Radwan redaktorem naukowym książki „Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0”

Varia

28 lutego 2017

Dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, jest współautorem i redaktorem naukowym książki Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Wyd. 2., Kraków 2017, (Oficyna Allerhanda).

„Ustawa 2.0” to projekt naukowy, zrealizowany w ramach grantu przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opracowanie założeń rozwiązań prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego.
W publikacji przedstawiona została koncepcja reformy opracowana przez zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda, której kierownikiem był Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Została ona wybrana przez Komisję Konkursową do dalszego opracowania – jako jedna z trzech zwycięskich, spośród piętnastu zgłoszonych. Studium obejmuje założenia nowego systemu szkolnictwa wyższego, w tym wszelkie koncepcje, propozycje i rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.