Dr hab. Arkadiusz Radwan prelegentem na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Konferencje

13 października 2017

13 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Europeanization of national law: achievements, problems, challenges zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Jako prelegent na konferencji wystąpił dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, z prelekcją Don‘t try this at home! Luxembourg-made and Brussels-made rules on corporate mobility in Europe.

Celem wydarzenia było omówienie oraz ocena wyzwań, przed jakimi stoi litewski system prawny od 1 maja 2004 roku, kiedy kraj ten stał się państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także wymiana poglądów na temat wpływu podstawowych zasad i aktów prawnych Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na rozwój systemu prawnego państw narodowych.