Dr hab. Arkadiusz Radwan prelegentem na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Wileński

Konferencje

17 listopada 2017

17 listopada w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Modernization of Company Law: effective, innovative and optimal solutions zorganizowana przez Uniwersytet Wileński jako część projektu badawczego Convergence and Divergence of Companies: Is the Lithuanian Company Law Attractive in the International Context? finansowanego przez Litewską Radę ds. Badań Naukowych.

W konferencji uczestniczył dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, który wystąpił z prezentacją Shareholder exit rights – a chapter of anatomy or morphology of corporate law?.

Celem spotkania było omówienie bieżących trendów oraz reform w prawie spółek w różnych jurysdykcjach. Swoimi spostrzeżeniami na temat ostatnich wydarzeń na poszczególnych rynkach dzielili się naukowcy z Belgii, Francji, Niemiec, Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii.