Dr. hab. prof. VMU Arkadiusz Radwan dyrektorem jednostki pomocniczej Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

Wyróżnienia

18 marca 2019

W dniu 18 marca dr hab. prof. VMU Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, został mianowany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej PAN Stacji Naukowej w Wiedniu na najbliższą 4-letnią kadencję. Urząd i placówkę obejmie 3 czerwca 2019 roku.

Priorytetami dra hab. prof. VMU Arkadiusza Radwana będą: doskonałość naukowa, dostarczanie wiedzy dla kreatorów polityk publicznych i legislatorów – unijnych i krajowych, wsparcie dla młodych badaczy z Polski oraz dyplomacja naukowa, w tym wysiłki na rzecz „repatriacji” polskiej diaspory naukowej w Austrii.

Oficjalny komunikat PAN znajduje się pod linkiem.