Dr Barbara Jelonek-Jarco wpisana na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie

Varia

8 czerwca 2022

Dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner KKG, została wpisana na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (SAKL) został założony w 2005 roku. Jest nowoczesnym sądem polubownym umożliwiającym przedsiębiorcom sprawne rozstrzygnięcie sporu.

Serdecznie gratulujemy!