Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentem na XIV Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”

Konferencje

14 marca 2017

Dr Barbara Jelonek-Jarco wystąpiła jako prelegent na XIV Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej” z prelekcją pt. „Możliwość podważenia wpisu hipoteki w trybie art. 10 UKW”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Na Rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i odbyło się w dniach 13-14 marca.

Celem inicjatywy jest doroczne podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów w praktyce oraz zmierzenie się z problemem obrotu w możliwie najszerszym gronie specjalistów. Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i podsumowania doświadczeń między sędziami i referendarzami sądowymi a użytkownikami ksiąg wieczystych, co prowadzi do usprawnienia postępowań wieczystoksięgowych, mających wpływ na jakość zabezpieczeń i rynek hipoteczny.