Wojciech Dobroś

W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

wojciech.dobros@kkg.pl

+48126194010

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej procesów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi, w tym w skomplikowanych postępowaniach sądowych.

Reprezentuje inwestorów w postępowaniach z pogranicza prawa cywilnego i budowlanego oraz w sporach powstałych podczas realizacji inwestycji. Doradza przy uzyskiwaniu decyzji w toku realizacji procesu budowlanego, a także postępowaniach kontrolnych i nadzwyczajnych, oceniających prawnie proces inwestycyjny. Jego doświadczenie obejmuje również przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, negocjowanie umów oraz przygotowywanie audytów due diligence. Zajmuje się kwestiami środowiskowymi oraz ESG, w szczególności realizacją obowiązków w zakresie zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych i organizacją systemu kaucyjnego.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2022

studia podyplomowe: Prawo Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

2021

wpis na listę adwokatów

2016

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się zagadnieniami z zakresu ekonomii i psychologii, uprawia jogging