Michał Wszołek

W Kubas Kos Gałkowski od

2018

Kontakt

michal.wszolek@kkg.pl

+48126194096

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem zajmującym się prawem nieruchomości oraz postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Ponadto do zakresu jego zainteresowań zalicza się prawo ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo budowlane oraz prawo konstytucyjne, a także niektóre aspekty prawa karnego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych, m.in. dla przedsiębiorstw z branży nieruchomości, a także z zakresu roszczeń odszkodowawczych. Bierze udział w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym, w trakcie trwania postępowania, jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestniczy w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, w tym także w sporządzaniu audytów due diligence zarówno nieruchomości jak i spółek oraz opinii prawnych oceniających ryzyka kontraktowe i procesowe.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2023

studia podyplomowe: Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022
wpis na listę adwokatów
2020
studia licencjackie: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2018
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się historią starożytną, filmem i piłką nożną