Konrad Trzaskowski

W Kubas Kos Gałkowski od

2008

Kontakt

konrad.trzaskowski@kkg.pl

+48126194072

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego. Koncentruje się na projektach dotyczących aspektów prawnych instrumentów pochodnych, zarówno w zakresie sporów sądowych jak i opracowywania wzorców umownych. Przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa zobowiązań dot. m.in. kredytów, zabezpieczeń, gwarancji, akredytyw, umów najmu, dzierżawy, postępowania i egzekucji sadowej, prawa autorskiego, praw własności intelektualnej, opracowywanie dokumentacji umownej w zakresie kredytów zabezpieczeń, walutowych transakcji pochodnych; prawa gospodarczego i handlowego – w tym zwłaszcza prawa spółek i prawa papierów wartościowych, w tym obrotu publicznego i organizacji podmiotów działających w obrocie na rynku pieniężnych (dom maklerski banku); publicznego prawa gospodarczego; ochrony praw konsumentów; prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego; prawa pracy oraz prawa karnego.

Brał udział w opracowywaniu i modyfikacji wzorców umownych stosowanych w produktach bankowych (regulaminów, wzorów umów itp.), m.in. regulaminu transakcji rynku walutowego czy regulaminu świadczenia usług maklerskich. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa prawnego w zakresie zabezpieczania instrumentów finansowych.

Uczestniczył w licznych postępowaniach sądowych, zarówno z udziałem klientów korporacyjnych jak i osób fizycznych. Członek zespołu reprezentującego bank w sprawach z zakresu prawa pracy, a także postępowaniach.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2013

wpis na listę adwokatów

2009

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się historią starożytności i średniowiecza oraz muzyką klasyczną