W Kubas Kos Gałkowski od

2008

Kontakt

konrad.trzaskowski@kkg.pl

+48126194072

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i bankowego. Koncentruje się na projektach dotyczących aspektów prawnych instrumentów pochodnych, zarówno w zakresie sporów sądowych jak i opracowywania wzorców umownych. Przygotowywał liczne opinie prawne z zakresu prawa bankowego, cywilnego, konsumenckiego, handlowego i administracyjnego, dotyczące rozlicznych aspektów działalności bankowej. Brał udział w opracowywaniu i modyfikacji wzorców umownych stosowanych w produktach bankowych (regulaminów, wzorów umów itp.), m.in. regulaminu transakcji rynku walutowego czy regulaminu świadczenia usług maklerskich. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa prawnego w zakresie zabezpieczania instrumentów finansowych. Uczestniczył w licznych postępowaniach sądowych, zarówno z udziałem klientów korporacyjnych jak i osób fizycznych. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą związku przyczynowego w aspekcie kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2013

wpis na listę adwokatów

2009

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008

studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się historią starożytności i średniowiecza oraz muzyką klasyczną