Dariusz Dąbrowski

W Kubas Kos Gałkowski od

2007

Kontakt

dariusz.dabrowski@kkg.pl

+48126194081

Języki

angielski

Doświadczenie

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa wekslowego oraz prawa spółek. Interesuje się również problematyką instrumentów finansowych oraz prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami i urzędami oraz w praktycznym stosowaniu prawa procesowego przez sądy, które zdobył pracując w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Krakowie.
Reprezentował klientów w szeregu postępowań sądowych oraz administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Posiada długoletnią praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych. Współpracował między innymi przy opracowaniu dokumentacji dotyczącej transakcji finansowych dla jednego z wiodących polskich banków oraz restrukturyzacji spółki z branży paliwowej. Posiada także szerokie doświadczenie związane problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Posiada doświadczenie w zakresie transakcji pochodnych, prowadził precedensowe procesy związane z opcjami walutowymi. Autor publikacji z zakresu prawa wekslowego.

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

2007

wpis na listę radców prawnych

2006

egzamin sędziowski

2002

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi literaturę współczesną, klasykę kina, a także muzykę (od nu-metalu po smooth jazz)