Legal Writing Academy – warsztat z pisania apelacji

CSR

4 grudnia 2018

4 grudnia mec. Dariusz Dąbrowski, senior associate Kubas Kos Gałkowski, przeprowadził piąty, ostatni w tym roku warsztat z cyklu Legal Writing Academy „Piszemy apelację”.

Legal Writing Academy to cykl warsztatów skierowany do studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu pisania pozwów, wniosków o udzielenie zabezpieczenia, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, skarg do sądu administracyjnego oraz apelacji.