Zapraszamy na X Konferencję Techniczną „Nowy Model Energetyki”

Konferencje

10 listopada 2022

W dniach 22-24 listopada w Kazimierzu Dolnym odbędzie się X Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”, organizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Uczestnicy dyskutować będą o kluczowych kwestiach związanych z rozwojem polskiej energetyki oraz ciepłownictwa, stojących przed dynamiczną transformacją.

Kluczowe tematy, które poruszane będą podczas spotkania to m.in.: Polityka Energetyczna Polski PEP 2040, transformacja polskiej energetyki, energetyka jądrowa, strategia i technologie wodorowe, offshore, fotowoltaika, biomasa, energetyka przemysłowa.

Pierwszego dnia wydarzenia, w panelu dyskusyjnym „Energetyka konwencjonalna, wodór, OZE (offshore, PV), magazyny energii – panaceum na nowy model energetyki? Rola w tworzeniu nowego modelu energetyki” wystąpi dr Magdalena Krawczyk, senior associate KKG, wygłaszając prezentację wprowadzającą „Jak uwolnić potencjał sektora offshore wind w Polsce? Pytanie o ramy prawne sprzyjające wdrożeniu nowego modelu energetyki”. Natomiast drugiego dnia konferencji, w panelu dyskusyjnym na temat energetyki jądrowej wystąpi mec. Patrycja Nowakowska, senior associate KKG.

Partnerem prawnym wydarzenia jest Kubas Kos Gałkowski.