Zapraszamy na staż w warszawskim biurze Kubas Kos Gałkowski

Varia

4 marca 2021

Jeśli jesteś studentem IV lub V roku i chciałbyś rozwijać swoje umiejętności w wyszukiwaniu i analizie materiałów (aktów prawnych, orzeczeń sądowych, literatury prawniczej) niezbędnych do przygotowania projektów opinii prawnych, umów oraz pism procesowych; sporządzaniu memorandów z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego; śledzeniu postępowań i porządkowaniu akt spraw oraz załatwianiu czynności w sekretariatach sądowych i innych podobnych instytucjach, a także opracowywaniu projektów pism procesowych, umów i innych dokumentów – aplikuj na staż do naszego biura w Warszawie.

Więcej informacji w ofercie pod linkiem.