Zakończenie XXI edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego

CSR, Varia

16 czerwca 2023

W dniu 16 czerwca w Collegium Novum w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia XXI edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego realizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie.

Wydarzenie otworzyli konsul M. Bula-Duane, dziekan Columbus School of Law CUA, prof. S. Payne, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. J. Pisuliński, jak również kierownik programów prawa amerykańskiego w Polsce prof. L. Wortham.

Następnie prof. Leah Wortham oraz dr Rafał Kos wręczyli dyplomy trzem najlepszym studentom Szkoły, którzy otrzymali stypendia wspierające wyjazd na studia LLM na The Catholic University of America w Waszyngtonie, ufundowane przez KKG.