Uroczystość zakończenia Szkół Praw Obcych WPiA UJ

Wyróżnienia

29 czerwca 2018

W dniu 29 czerwca w Auli Collegium Novum w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia Szkół Praw Obcych. W tym roku dyplomy odebrało ponad stu absolwentów z różnych szkół obcych, takich jak: Szkoła Prawa Francuskiego/EDF, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Słowackiego WPiA UJ, Szkoła Prawa Ukraińskiego WPiA UJ oraz Szkoła Prawa i Kultury Japońskiej i Chińskiej.

Zebranych przywitała dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Prodziekan WPiA UJ, ds. studiów prawniczych. Studenci otrzymali gratulacje od przedstawicieli dyplomacji krakowskiej oraz reprezentantów partnerskich uniwersytetów.

Podczas uroczystości okolicznościowy dyplom w podziękowaniu za wsparcie w międzynarodowych projektach wydziału WPiA, a w szczególności Szkole  Prawa Amerykańskiego oraz Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, odebrał z rąk Pani Dziekan mec. Kamil Zawicki, partner Kubas Kos Gałkowski.