Specjalizacje

Postępowania sądowe i arbitrażowe

KANCELARIA LIDER W KATEGORII PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻ | Rzeczpospolita 2019

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi. Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi, a ponadto współpracujemy z kancelariami zagranicznymi w transgranicznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, co pozwala na wymianę doświadczeń oraz łączenie sił w trosce o dobro Klienta.

Każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie, a podstawową kwestią jest opracowanie w porozumieniu z Klientem długofalowej strategii procesowej, która pozwoli na osiągnięcie zadawalających wyników w procesie. Długoletni proces jednak nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego też tam, gdzie Klienci tego oczekują i gdzie okoliczności sprawy na to pozwalają – negocjujemy i przygotowujemy scenariusze ugodowego zakończenia sporów. Walka o porozumienie na korzystnych warunkach jest dla nas równie pasjonująca jak walka o wygraną w procesie, a często łączy się dla Klienta ze znacznie mniejszymi kosztami.

Od wielu lat, Kubas Kos Gałkowski pojawiła się wśród kancelariach prawnych rekomendowanych w kategorii postępowań sądowych przez Legal 500 oraz Chambers and Partners. Kancelaria konsekwentnie otrzymuje także rekomendacje w zakresie procesów sądowych, w rankingu organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, najbardziej prestiżowym polskim rankingu kancelarii prawnych. Mec. Rafał Kos oraz mec. Kamil Zawicki uczestniczyli także w pracach zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy ministrze Gospodarki.

Zajmujemy się

  • oceną ryzyka prowadzenia sporu sądowego
  • opracowaniem długofalowych scenariuszy procesowych
  • kompleksową reprezentacją i ochroną interesów Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
  • wykorzystaniem taktyk procesowych jako środka dla osiągania poza-procesowych celów biznesowych naszych Klientów

Zespół