Ruszył nabór do Konkursu Stypendialnego dla Najlepszych Studentów Prawa UJ

CSR

8 listopada 2022

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ organizuje Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów, którzy ukończyli III lub IV rok studiów ze średnią za cały okres ich trwania wyższą niż 4,00, a także osiągają sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

Laureaci i finaliści Konkursu zapraszani są do odbycia płatnego stażu w Kubas Kos Gałkowski.

W tym roku Stypendium zostało podniesione do kwoty 10 000 PLN brutto i jak co roku będzie wypłacane w 10 ratach. Szczegółowe warunki znajdują się w regulaminie dostępnym na naszej stronie.

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz aplikacyjny w terminie do 4 grudnia 2022 r.