Profesor Andrzej Kubas arbitrem w V Ogólnopolskim Konkursie Moot Court – Arbitraż Handlowy

CSR, Varia

26 kwietnia 2019

Profesor Andrzej Kubas pełnił rolę arbitra w V Ogólnopolskim Konkursie Moot Court – Arbitraż Handlowy, organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Konkurs skierowany był do studentów prawa z całej Polski i składał się z dwóch etapów: etapu pisemnego, który zakończył się 15 lutego, oraz etapu ustnego, który odbył się w dniach 24-26 kwietnia.

Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy, pośród innych konkursów typu moot court organizowanych w naszym kraju, jest jedynym, który odbywa się w języku polskim, a ponadto porusza problemy typowe dla polskiego systemu prawnego. Jego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie postępowania arbitrażowego, promowanie wiedzy o procesie, sprawdzenie się w roli pełnomocnika, zdobycie rzetelnego doświadczenia i wykorzystanie umiejętności nabytych w toku studiów przez studentów.