Nowi partnerzy w Kubas Kos Gałkowski

Varia

3 stycznia 2023

Mamy przyjemność poinformować, że od 1 stycznia do grona partnerów kancelarii Kubas Kos Gałkowski dołączyło trzech długoletnich współpracowników:

  • dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb,
  • Katarzyna Kostępska,
  • Patrycja Wysocka.

 

„Tegoroczne awanse to wyraz uznania dla doświadczenia i zaangażowania naszych nowych partnerów w skuteczne zarządzanie zespołami oraz rozwijanie naszych kluczowych specjalizacji. Serdecznie gratuluję wszystkim awansu, to wielkie osiągnięcie w karierze i powód do dumy dla KKG” powiedział dr Rafał Kos, LL.M., partner zarządzający.

 


 

Adw. dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb jest co-leaderem Praktyki Arbitrażowej, zajmuje się postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach jako pełnomocnik i arbiter. Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Autor szeregu publikacji i wystąpień konferencyjnych. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył z wyróżnieniem studia LL.M. na Universität Wien i City University of Hong Kong.

Adw. Katarzyna Kostępska jest ekspertem z zakresu postępowań sądowych oraz upadłości i restrukturyzacji. Twórca długofalowych strategii procesowych w skomplikowanych i wielowątkowych sporach z wykorzystaniem mechanizmów procesowych, upadłościowo-restrukturyzacyjnych oraz działań pozaprocesowych. Uczestniczy w wypracowaniu rozwiązań konfliktów na drodze ugodowej oraz w negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Opracowuje i negocjuje kontrakty w ramach obsługi inwestycji.

Adw. Patrycja Wysocka jest co-leaderem Praktyki Energy & Natural Resources. Kompleksowo doradza spółkom z sektora energetycznego, m.in. w kwestiach regulacyjnych i przy procesach inwestycyjnych. Reprezentuje Klientów w wielowątkowych postępowaniach sądowych związanych z branżą energetyczną. Występuje także jako pełnomocnik przed KIO. Realizowała projekty na rzecz największych grup energetycznych. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa energetycznego.