Mec. Rafał Kos i Kuba Gąsiorowski uzyskali stopień naukowy doktora nauk prawnych

Wyróżnienia

23 stycznia 2017

23 stycznia 2017 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nadała mec. Rafałowi Kosowi oraz Kubie Gąsiorowskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych, w związku z przyjęciem 12 grudnia ub. roku publicznej obrony ich rozpraw doktorskich.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze streszczeniem prac doktorskich pod poniższymi adresami:

Mec. Rafał Kos: więcej

Kuba Gąsiorowski: więcej