Mec. Paweł Sikora Przewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu

Varia, Wyróżnienia

28 marca 2019

28 marca 2019 r. odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. Kluczową regulacją było prawne usytuowanie przy Izbie Sądu Arbitrażowego o zasięgu ogólnokrajowym oraz Centrum Mediacji.

Zarząd RIG na odrębnym posiedzeniu powołał na Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego mec. Pawła Sikorę, partnera Kubas Kos Gałkowski.