Mec. Katarzyna Kostępska oraz mec. Grzegorz Pokrzywka prelegentami podczas konferencji restrukturyzacyjnej

15 stycznia 2024

Dnia 15 stycznia odbyła się „II Konferencja. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w praktyce.”

Podczas wydarzenia mec. Katarzyna Kostępska, partner KKG, wygłosiła prelekcję „Wybór postępowania restrukturyzacyjnego – podstawowe różnice, ochrona przed wierzycielami i zarząd przedsiębiorstwem dłużnika”. Mec. Grzegorz Pokrzywka, senior counsel KKG, opowiedział natomiast o skutkach otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ich wpływie na stosunki majątkowe dłużnika oraz możliwościach ich przekształcania.

Podczas spotkania zostały poruszone między innymi tematy przebiegu postępowania o zatwierdzenie układu, skutkach obwieszczenia dnia układowego, niepowodzeniu postępowania o zatwierdzenie układu, ich przyczynach, skutkach, a także o tym, co ma się zmienić po implementacji unijnej Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacyjnych.

Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo MUST READ MEDIA.