Mec. Dominik Gałkowski członkiem Zespołu ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych

Varia

1 lipca 2021

Mec. Dominik Gałkowski został powołany do Zespołu ds. przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającego przy Ministrze Zdrowia.

Celem działań Zespołu jest przygotowanie projektu przepisów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, z wykorzystaniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późń. zm.), które umożliwią przeprowadzenie restrukturyzacji tych podmiotów oraz zaopiniowanie projektu ustawy o rozwoju, optymalizacji i reformie podmiotów szpitalnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w części regulującej ich restrukturyzację.