Mec. Aleksandra Kuzawińska i mec. Marek Malciak prelegentami konferencji „Spory bankowe”

Konferencje

27 czerwca 2023

26 czerwca odbyła się konferencja „Spory Bankowe”, zorganizowana przez Wydawnictwo Must Read Media.

Jedną z prowadzących była mec. Aleksandra Kuzawińska, senior associate KKG, która wygłosiła prelekcję „Podstawy prawne sporów o WIBOR i spraw frankowych – analiza podobieństw i różnic, oraz aktualnego orzecznictwa”.

Mec. Marek Malciak, senior associate KKG, mówił o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jej wpływu na sprawy frankowe.

Podczas spotkania poruszano również takie tematy dotyczące roszczeń o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w kontekście aktualnego orzecznictwa TSUE oraz sądów powszechnych, zabezpieczenia roszczenia w kontekście sporów frankowych i o WIBOR, a także sądowej waloryzacji świadczenia banku w związku z nieważnością umowy kredytu frankowego.