Kubas Kos Gałkowski w międzynarodowym rankingu Benchmark Litigation 2021

Wyróżnienia

17 grudnia 2020

Kubas Kos Gałkowski znalazła się wśród czternastu kancelarii z Polski wyróżnionych w międzynarodowym rankingu Benchmark Litigation 2021. Zestawienie jest przygotowywane w oparciu o wywiady ze stronami procesów, adwokatami oraz klientami.

Jak podaje Benchmark Litigation:

The firm is very good at complex legal problems, both procedural and substantive, as well as finding and crafting persuasive arguments regarding novel questions of law. They are well suited for appellate work.

KKG are a top-tier litigation firm.