Kubas Kos Gałkowski partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master

CSR, Varia

21 października 2019

Kubas Kos Gałkowski została partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master en droit privé. Kancelaria już od wielu lat wspiera Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Dwoje najlepszych absolwentów programu Master en droit privé zaproszonych zostanie do odbycia płatnego stażu w Kancelarii.

Szkoła Prawa Francuskiego działa w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie. Jej celem  jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji o systemie prawa francuskiego. W ramach programów francuskich funkcjonuje  również  program Master en droit privé, którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu międzynarodowego i francuskiego prawa prywatnego. Program kończy się uzyskaniem francuskiego odpowiednika tytułu magistra.