Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

13 grudnia 2017

Już po raz 12. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnieni zostali studenci

Tomasz Pilikowski – student IV roku – za bardzo dobre wyniki w nauce, publikacje w czasopismach prawniczych, czynny udział w konferencjach naukowych, sukcesy w konkursach oraz wzorową postawę studencką.

Weronika Stefaniuk – studentka V roku – za bardzo dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w działalność kół naukowych i organizacji studenckich, liczne publikacje i wystąpienia, udział w konferencjach oraz szerokie zainteresowania prawne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!