Konkurs „Hack the crisis – prawniczy hackathon” rozstrzygnięty!

CSR, Varia

22 maja 2020

W dniach 7-22 maja odbył się konkurs organizowany przez kancelarię Kubas Kos Gałkowski pod hasłem Hack the crisis – prawniczy hackathon. W wydarzeniu realizowanym online, wzięli udział studenci III i IV roku, którzy w zespołach stanęli przed zadaniem stworzenia projektu ustawy zawierającej rozwiązanie, którego celem było poprawienie obecnej sytuacji (funkcjonowania) wymiaru sprawiedliwości będącej konsekwencją COVID-19.

Projekty były następnie oceniane przez Jury pod względem jakości prawnej rozwiązania, wpływu na gospodarkę, możliwości wdrożenia pomysłu w praktyce, innowacyjności. Członkowie zwycięskiego zespołu zostali zaproszeni na 2-miesięczny płatny staż w kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Dla kolejnych miejsc na podium przyznane zostały nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!