Kongres Energetyki Przyszłości

Konferencje

1 kwietnia 2022

W dniach od 31 marca do 1 kwietnia odbył się Kongres Energetyki Przyszłości, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Podczas wydarzenia rozmawiano o  transformacji energetycznej, a tym samym udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie.

W panelu dyskusyjnym Magazynowanie energii w oparciu o technologie wodorowe udział wzięła mec. Patrycja Nowakowska, senior associate w KKG, a w panelu Jak statyczny odbiorca może zostać aktywnym graczem na rynku energii?  dyskutował mec. Marek Malciak, senior associate w KKG.

Podczas pierwszego i drugiego dnia obrad, specjaliści przedstawili aktualne trendy, wyzwania i problemy branży energetycznej. Natomiast trzeciego dnia miały miejsce prelekcje studentów i doktorantów, którzy zaprezentowali zagadnienia pojawiające się w dyskusjach na rynku OZE.