KKG rekomendowana w rankingu Legal 500

Wyróżnienia

12 kwietnia 2022

Kubas Kos Gałkowski znalazła się pośród najlepszych Kancelarii w Polsce i w Europie. Prestiżowy brytyjski publikator Legal 500 rekomendował Kancelarię w kategorii Dispute Resolution.

Wydawca docenił multidyscyplinarny zespół Kancelarii posiadający kompetencje w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, bankowości, restrukturyzacji, prawa spółek, prawa energetycznego oraz sporów. Uwagę zwrócili partnerzy Kancelarii – dr Rafał Kos, od 2020 r. powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, mec. Kamil Zawicki prowadzący spory w sektorze energetycznym, a także dr Barbara Jelonek-Jarco, zajmująca się międzynarodowymi postępowaniami arbitrażowymi, sporami opartymi na BIT (Bilateral Investment Treaties), jak również sporami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

W ocenie pod uwagę brane było przede wszystkim doświadczenie kancelarii, zrealizowane projekty oraz rekomendacje uczestników rynku usług prawniczych. Uwzględnione zostały również opinie klientów, które przedstawiamy poniżej.

Great team, good communication, open minded, very dedicated to the client and the case.

KKG has a highly responsive team that provides high quality legal work.

KKG team provides strong, analytical advice. One can be sure that all of risks are considered and included in the final recommendations.

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i współpracę oraz całemu naszemu Zespołowi!