KKG patronem wydania monografii Kazimierza Przybyłowskiego „Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej”

CSR, Varia

20 listopada 2022

KKG objęła patronat nad wydaniem monografii Kazimierza Przybyłowskiego „Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej”, Lwów 1926 – Warszawa 2022. To jedno z najcenniejszych i stale aktualnych dzieł polskiej nauki prawa okresu międzywojennego; dzieło, które nigdy nie ukazało się jako całość. W okresie pandemii i wojny oraz ich licznych konsekwencji zyskuje ono na znaczeniu, tym bardziej, że do dzisiaj nie powstało porównywalne rozmachem badawczym opracowanie o klauzuli rebus sic stantibus.

Kazimierz Przybyłowski był jednym z najwybitniejszych cywilistów polskich minionego stulecia, ostatnim wielkim uczonym wywodzącym się z lwowskiej szkoły prawa prywatnego, stworzonej przez Ernesta Tilla, a kontynuowanej przez Romana Longchamps de Bérier. Był też najwybitniejszym znawcą prawa kolizyjnego i twórcą ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. Monografia zawiera dwa opracowania jego autorstwa, które ukazały się pierwotnie w czasopismach lwowskich.