KKG patronem publikacji „Dzieła wybrane” Alfreda Kleina

CSR, Varia

13 września 2021

KKG objęła patronat nad wydaniem publikacji „Dzieła wybrane” Alfreda Kleina, Kraków 2021, składającej się z czterech tomów, zbierających najważniejsze prace z prawa cywilnego prof. A. Kleina:

Tom I – Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego

Tom II – Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej

Tom III – Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego

Tom IV – Varia

Alfred Klein był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, interesował się zwłaszcza prawem prywatnym. Dzięki swej rozległej wiedzy, niezwykłej przenikliwości oraz umiejętności koncentracji badań na zagadnieniach fundamentalnych, wywarł ogromny wpływ na polskie prawo cywilne w drugiej połowie XX w. Jego dzieła, które stały się inspiracją i pomocą dla wielu autorów zajmujących się prawem cywilnym, na stałe weszły do podstawowej literatury przedmiotu.

Rok 2021 jest poczwórną rocznicą. W tym roku mija bowiem 100 lat od urodzin prof. Alfreda Kleina, 60 lat od obrony Jego pracy doktorskiej „Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego”, której recenzentami byli prof. Franciszek Longchamps de Bérier (1912–1969) i prof. Kazimierz Przybyłowski (1900–1987). Mija w tym roku także 30 lat od przejścia prof. A. Kleina na emeryturę i 20 lat od Jego śmierci.

Książki można znaleźć pod linkiem.