KKG patronem publikacji „Dzieła wybrane” Alfreda Kleina

CSR, Varia

13 września 2021

KKG objęła patronat nad wydaniem publikacji „Dzieła wybrane” Alfreda Kleina, Kraków 2021, składającej się z czterech tomów:

Tom I – Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego

Tom II – Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej

Tom III – Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego

Tom IV – Varia

Alfred Klein interesował się zwłaszcza prawem prywatnym. Dzięki swej rozległej wiedzy, niezwykłej przenikliwości oraz umiejętności koncentracji badań na zagadnieniach fundamentalnych, wywarł ogromny wpływ na polskie prawo cywilne w drugiej połowie XX w. Jego dzieła, które stały się inspiracją i pomocą dla wielu autorów zajmujących się prawem cywilnym, na stałe weszły do podstawowej literatury przedmiotu.