KKG i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Konferencje

1 grudnia 2022

KKG nawiązała współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii, które działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej.

PSME uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego.

Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenia skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii.

W ramach współpracy będziemy podejmować wspólne inicjatywy szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się 2 grudnia i dotyczyć będzie tematyki technologii wodorowych.

Z ramienia PSME prelekcję poprowadzi Barbara Adamska, Prezes Zarządu oraz przedstawiciele Sekcji technologii wodorowych. Swoją wiedzą dotyczącą regulacji prawnych podzieli się dr Magdalena Krawczyk, senior associate, ekspert Praktyki Energetyki KKG.