Finał VI edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Varia

2 czerwca 2017

Zakończyła się VI edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan w Warszawie przy współpracy z Young Arbitration Practitioners Poland (YAPP). Kazus konkursowy dotyczył sporu członka zarządu spółki ze spółką o prawa wynikające z programu motywacyjnego. Konkurs obejmował dwa etapy: pisemny oraz ustny, podczas których uczestnicy wcielali się w role pełnomocników procesowych stron, opracowywali strategię prowadzenia sprawy, przygotowywali pisma procesowe oraz reprezentowali strony podczas symulowanych rozpraw. Konkurs Arbitrażowy Lewiatan pozostaje największym w Polsce konkursem tego typu adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich.

W roli arbitra w półfinałach wystąpił mec. Kamil Zawicki, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski, a podczas ćwierćfinałów funkcję arbitra pełnił mec. dr Rafał Kos, partner Kubas Kos Gałkowski. W rundach eliminacyjnych konkursu w funkcji arbitrów wystąpili także senior associates Kubas Kos Gałkowski: mec. Krzysztof Ściborowski oraz mec. Maciej Zaleśkiewicz.

Więcej informacji o KAL 2017 znaleźć można na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego.