Dr Rafał Kos uczestnikiem 74 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation

Varia

28 września 2021

W dniach 27 września – 1 października 2021 w Wiedniu, odbędzie się 74 spotkanie sesyjne II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation, podczas którego, już po raz drugi, Polskę reprezentował będzie m.in. dr Rafał Kos.

W trakcie sesji, przedmiotem zainteresowania Grupy będzie projekt noty wyjaśniającej do UNCITRAL Expedited Arbitration Rules oraz projekt przepisów dotyczących tzw. wczesnego oddalenia (early dismissal) oraz wstępnego ustalenia (preliminary determination) w międzynarodowym arbitrażu handlowym.

Zachęcamy do zapoznania się z efektem dotychczasowej pracy II Grupy Roboczej UNCITRAL, który stanowi ostateczna wersja regulaminu dla tzw. arbitrażu przyspieszonego UNCITRAL Expedited Arbitration Rules.