Dr Rafał Kos powołany w skład Rady Programowej Przeglądu Rynku Finansowego – Financial Supervision Review

Wyróżnienia

17 stycznia 2022

Dr Rafał Kos został powołany przez Przewodniczącego KNF w skład Rady Programowej czasopisma naukowego pt. Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review, które wydawane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jego celem jest utworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów w zakresie problematyki funkcjonowania rynku finansowego w Polsce i na świecie.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej czasopisma naukowego UKNF odbyło się 26 listopada 2021 r.