Dr Maciej Durbas współprowadzącym spotkanie „Co możemy zrobić jako pełnomocnicy by naprawić polski proces cywilny?”

Konferencje

15 września 2022

14 września odbyło się spotkanie „Co możemy zrobić jako pełnomocnicy by naprawić polski proces cywilny?”, zorganizowane przez Sekcję Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W dyskusji udział wzięli wiodący polscy prawnicy procesowi z wieloletnim doświadczeniem, którzy rozmawiali o tym, jak zmienić polski proces cywilny oddolnie, bez reformy KPC. Goście podzielili się swoimi przemyśleniami i praktycznymi spostrzeżeniami z sądów na temat podstawowych bolączek polskiego procesu cywilnego.

Spotkanie poprowadzili dr Andrzej Olaś, Przewodniczący Sekcji oraz dr Maciej Durbas, Zastępca Przewodniczącego – of counsel i co-leader praktyki arbitrażu w KKG.