Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas współautorem tomu 5 Systemu Prawa Prywatnego „Prawo zobowiązań – część ogólna”

Varia

15 listopada 2019

Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas jest współautorem tomu 5 Systemu Prawa Prywatnego „Prawo zobowiązań – część ogólna”, Wyd. C.H.Beck, Kraków 2019.

Informacja wydawcy:

Tom 5 Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie prawa kontraktów (uregulowanego w części ogólnej prawa zobowiązań Kodeksu cywilnego). Publikacja ta pozwoli na dokładne zapoznanie się czytelnika z tematyką prawa umów, uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, a także najnowsze i najważniejsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny.

Prezentowany tom pod redakcją dr hab. Konrada Osajdy jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona Autorów – cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa umów.