Dr hab. Arkadiusz Radwan wykładowcą w ramach spotkania regionalnego lektorów DAAD

Konferencje

19 maja 2017

W dniu 19 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Arkadiusz Radwan wygłosił wykład Die polnische Hochschulreform – Theorie und Praxis (Polska reforma szkolnictwa wyższego – teoria i praktyka) w ramach spotkania regionalnego lektorów DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) odbywającego się w dniach 18-20 maja w Krakowie pod hasłem Zwischen Tradition und Innovation – Zu Gast an Polensältester Hochschule (Między tradycją a nowoczesnością – spotkanie gościnne na najstarszej polskiej uczelni).