Dr hab. Arkadiusz Radwan przewodniczącym ZWZ w PKO BP

Varia, Wyróżnienia

22 czerwca 2017

W dniu 22 czerwca obyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w PKO Banku Polskim SA. Zgromadzeniu przewodniczył dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski.

Szczegóły przebiegu Zgromadzenia i treść podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej Banku.