Dr hab. Arkadiusz Radwan profesorem wizytującym na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie

Varia

16 października 2017

Dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, objął stanowisko profesora wizytującego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w ramach którego prowadzi zajęcia EU and Comparative Company Law.