Dr hab. Arkadiusz Radwan prelegentem na konferencji Stakeholder Protection in Restructuring – Selected Company and Labour Law Issues

Konferencje

13 lutego 2018

W dniach 12-13 lutego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu odbyła się konferencja Stakeholder Protection in Restructuring – Selected Company and Labour Law Issues zorganizowana przez Wirtschaftsuniversität Wien w ramach projektu IMPULSE Restructuring of companies and EU law finansowanego przez Österreichische Austauschdienst (OeAD).

Podczas pierwszego dnia wydarzenia z referatem Shareholder Protection in Mergers and Divisions wystąpił dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel  Kubas Kos Gałkowski.