Dr Barbara Jelonek-Jarco oraz dr Julita Zawadzka wykładowczyniami na studiach podyplomowych z prawa nieruchomości

CSR, Varia

7 czerwca 2022

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z prawa nieruchomości, organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego.

Zajęcia poświęcono m.in. takim zagadnieniom, jak wpisy do ksiąg wieczystych, obrót nieruchomościami rolnymi, nowa ustawa deweloperska, reprywatyzacja, zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe, najem i ochrona praw lokatorów, hipoteka, planowanie przestrzenne, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i rozporządzaniu nimi wynikające z prawa budowlanego, ochrony środowiska lub ochrony zabytków.

Studia prowadzone są przez najlepszych specjalistów od prawa nieruchomości w Polsce – naukowców, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Większość wykładowców łączy imponujący dorobek naukowy z praktyką prawa. W zespole znalazły się m.in. dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner KKG oraz dr Julita Zawadzka, partner KKG.

Zajęcia kierowane są do prawników zajmujących się prawem nieruchomości, a także do osób wykonujących inne zawody wymagające znajomości prawnej regulacji nieruchomości.

Więcej informacji: https://prawonieruchomosci.wpia.uj.edu.pl/