Krzysztof Ściborowski

In Kubas Kos Gałkowski aus

2012

Kontakt

krzysztof.sciborowski@kkg.pl

+48126194069

Sprachen

Englisch, Deutsch, Russisch

Erfahrung

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym, szczególnie w zakresie prawa zobowiązań. Interesuje się prawem upadłościowym oraz prawem spółek handlowych. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się także sprawami karnymi gospodarczymi. Istotną częścią jego praktyki zawodowej jest przygotowywanie projektów umów, doradztwo w przedmiocie minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej oraz sporządzanie opinii z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Zajmuje się także sprawami o charakterze administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Ponadto, posiada doświadczanie w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć brał udział m.in. w projektach dotyczących przejęć spółek oraz sporów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

 

Ausbildung

2012

aplikacja adwokacka w Krakowie

2004

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Privat

literatura fantastyczna, gry planszowe, muzyka alternatywna