Były stażysta Kubas Kos Gałkowski – Arkadiusz Czekaj studentem University of Oxford

Varia

6 lutego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z historią Arkadiusza Czekaja, naszego byłego stażysty i laureata konkursu stypendialnego Kubas Kos Gałkowski, który jako jeden z 40 wybranych absolwentów prawa na świecie został studentem prawa University of Oxford. Sukces ten zawdzięcza swojej determinacji i wsparciu osób, które ją doceniły.

Mec. Kamil Zawicki, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski, opiekun naukowy Pana Arkadiusza Czekaja, był pierwszą osobą, do której z prośbą o pomoc zwrócił się student. W dążeniach do celu Mec. Zawicki wspierał Pana Arkadiusza organizacyjnie, a Kancelaria finansowo.

Mec. Zawicki poznał Pana Arkadiusza w 2013 roku, będąc coachem studenckiej drużyny startującej w konkursie typu moot court – „2nd Draft of Common Frame of Reference International Arbitration Moot”, organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej razem z Instytutem European Legal Studies. W 2015 roku spotkał Pana Arkadiusza po raz kolejny, przygotowując go oraz pozostałych członków zespołu do zdecydowanie trudniejszego, światowego konkursu – „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot”.

W czasie dalszej współpracy mec. Zawicki miał okazję także doradzać Panu Arkadiuszowi przy okazji pełnienia przez niego trudnej i nowej funkcji trenera drużyny studenckiej, w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Moot Court z Arbitrażu Handlowego, zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) na przełomie 2015/2016 r. w Warszawie.

Te wszystkie aktywności, którym poświęcał się Pan Arkadiusz, potwierdzają jego zaangażowanie, entuzjazm i odpowiedzialność. Życzymy Panu Arkadiuszowi powodzenia na Oxfordzie!

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałem video.