Sergiusz Żełobowski

W Kubas Kos Gałkowski od

2022

Kontakt

sergiusz.zelobowski@kkg.pl

+48126194040

Języki

angielski

Doświadczenie

Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, prawie spółek oraz prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii. Współpracuje z zespołem świadczącym kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z branży energetycznej.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa energetycznego, w szczególności w sprawach związanych z prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii oraz świadectw efektywności energetycznej, unbundlingiem oraz postępowaniami przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto w zakresie jego zainteresowań naukowych pozostaje prawo sportowe (w dotychczasowej karierze zawodowej współpracował z klubami piłkarskimi), prawo papierów wartościowych, prawo ubezpieczeniowe (ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji ubezpieczeń) oraz prawo i filozofia zrównoważonego rozwoju.

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

2024
studia podyplomowe: Sustainable Energy w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym (KSB UEK)
2023
wpis na listę aplikantów radcowskich
2022
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stypendium rządu Konfederacji Szwajcarskiej w ramach programu Swiss-European Mobility Programme (SEMP) na Uniwersytecie w Lucernie
2021
reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego w międzynarodowym, drużynowym konkursie arbitrażu sportowego SLAM (Sports Law Arbitration Moot), organizowanym przez Uniwersytet w Lublanie  

Prywatnie

fan piłki nożnej oraz Formuły 1, literatury (beletrystyki, jak i literatury faktu) oraz historii (szczególnie dziejów II Rzeczpospolitej)