Łukasz Goryczka, LL.M.

W Kubas Kos Gałkowski od

2014

Kontakt

lukasz.goryczka@kkg.pl

+48126194004

Języki

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie spółek. Współpracuje z zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi w sprawach gospodarczych, w szczególności przygotowując pisma procesowe w sporach związanych z nienależytym wykonaniem umów, naruszeniami dóbr osobistych, czynami nieuczciwej konkurencji jak również sporami korporacyjnymi toczącymi się w polskich jak i zagranicznych spółkach kapitałowych. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych oraz pism procesowych, w tym z zakresu prawa niemieckiego. Doradzał klientom w zakresie ryzyka prawnego i optymalnych rozwiązań dla dużych przedsięwzięć gospodarczych - inwestycji, przejęć oraz restrukturyzacji grupy kapitałowej.

Edukacja

2020
Doktorant kontraktowy na Uniwersytecie w Orleanie
2018

studia magisterskie: Prawo prywatne na Uniwersytecie w Orleanie, Francja

 

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych z  języka niemieckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych z języka francuskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017
LL.M. na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji – stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
2016
studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2014

Szkoła Prawa Francuskiego: Université d’Orléans oraz Uniwersytet Jagielloński

 

Szkoła Prawa Niemieckiego: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Uniwersytet Jagielloński

Prywatnie

interesuje się kulturą włoską i iberoamerykańską