Ewa Markiewicz

W Kubas Kos Gałkowski od

2020

Kontakt

ewa.markiewicz@kkg.pl

+48123760011

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Aplikant adwokacki. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz z zespołem zajmującym się korporacyjną obsługą spółek prawa handlowego. W dotychczasowej praktyce brała udział w przygotowywaniu pism procesowych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz w tworzeniu strategii procesowych w skomplikowanych postępowaniach cywilnych. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również prawo karne gospodarcze.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2022
wpis na listę aplikantów adwokackich
2021

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020

Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji

Prywatnie

interesuje się historią mody, psychologią i tenisem