Emilia Wąsik

W Kubas Kos Gałkowski od

2019

Kontakt

emilia.wasik@kkg.pl

+48126194071

Języki

angielski